Airmax® KoiAir™ Compressors

Airmax® SKU: 120910

$151.99

Shipping calculated at checkout

Only 5 left!

KA20
KA40

Replacement Compressors for Airmax® Koi Air™

Options:

  • KA20 Compressor for KoiAir™ Mini and KoiAir™ 1
  • KA20 Compressor for KoiAir™ 2